Nikon D750 a WiFi

Home =titulní strana www
Autor tohoto článku není žádným způsobem povinován se zavděčit výrobcům ani dodavatelům, pokud jsou zmíněni. I přesto, že autor nepokládá publikované snímky za umělecké dílo, podléhá jejich případné použití autorskému zákonu a bez svolení autora nesmí být nikde publikovány!
Vzkazy (dotazy, připomínky, náměty) pro autora článku vítány.
Jaroslav Kortus, www.makofoto.cz, tel. 602 379 525

Všechny dosavadní testy objektivů zde

8.10.2014

Tento návod je sice určen pro Nikon D750 - ovšem analogicky jej lze uplatnit i na jiné fotoaparáty značky Nikon, pokud jsou vybaveny funkcí Wi-Fi nebo je tato funkce dodatečně umožněna volitelným příslušenstvím. K září 2014 se jedná o následující fotoaparáty:

D610, D600, D750, D7100, D3300, D3200, D5300, D5200, Df 
Nikon 1 V3, V2, J4, J3, S2, S1, AW1 
COOLPIX S6900, S6500, P520, S9500, S5300, S5200, AW110, AW110s, COOLPIX A, P330, S6800, S6600, P7800, P600, P530, P340, S9700(s), S9600, AW120(s).

**********

Nikon D750 je první nikoní zrcadlovka, která umožňuje bez nějakých dalších udělátek (která stojí další peníze), bezdrátové spojení. Co s tím můžete dělat?

a) můžete ovládat funkce fotoaparátu (jenom minimum, zatím prakticky jenom spoušť - záleží to hlavně na programu) z tzv. "chytrého" zařízení - zpravidla mobilní telefon nebo tablet,

b) přenášet snímky z fotoaparátu na chytré zařízení a dále je odesílat třeba na facebook či email.

Poté co mi přistála na stole D750, tak jsem si poprvé něco takového zkusil. K tomuto účelu jsem si dokonce založil další email na gmailu (to je hezké - kdybyste před 15 lety někomu řekli, že máte "email na džímejlu", tak si bude myslet, že máte nějakou hodně vzácnou chorobu) a přemluvil jsem svůj stařičký Samsung Galaxy S2, aby to se mnou ještě zkusil. I vzhledem k tomu, že nejsem žádný "ajťák", pamatuji točenou zmrzlinu za 1.40,- Kč a děti se mne ptají, co žrali dinosauři, protože jsem to prý musel v mládí vidět, pokusím se zpřístupnit tuto problematiku trochu lidsky a to i pro ty, kteří zrovna nevládnou angličtinou.

Základní předpoklad: pokud nemáte "chytrý" mobilní telefon nebo tablet, vybavený operačním systémem Android nebo iOS (iPhony), tak pro vás nemá další povídání smysl. To je podmínka nutná, ovšem jak říkají matematici, nikoliv postačující. Je třeba přemluvit fotoaparát i "chytré" zařízení, aby spolu komunikovali - dále budu používat již jen slovo mobilní zařízení a budete vědět, že to může být telefon či tablet či notebook s jedním ze dvou výše uvedených operačních systémů. Já pro tento popis používám telefon Samsung Galaxy S2 (OS Android verze 2.3.3.).

NASTAVENÍ

Připojte se mobilním zařízením na internet a stáhněte a nainstalujte si aplikaci jménem Nikon Wireless Mobile Utility. Buď si ji najděte vyhledáváním na internetu nebo rovnou přes ikonku Obchod Play. Po instalaci se vám na ploše mobilního zařízení objeví ikonka "wmu". V mém případě se jednalo o verzi 1.3.1 a k této verzi se také vztahuje toto povídání. Po instalaci tuto aplikaci spusťte. Objeví se následující (nebo jí podobná) obrazovka na mobilním zařízení:

Vlevo nahoře se můžete všimnout škrtlé anténky - znamená to, že mobilní zařízení není spojeno s fotoaparátem a zatím to tak necháme. Proto je zatím volba Take photos (fotografuj) šedivá a přístupná je pouze volba View photos (prohlížej fotografie). V této fázi jste již zjistili, že aplikace po instalaci komunikuje v angličtině. Vedle ikonky s anténkou je napsáno Top - to je jenom označení, že se nacházíte v hlavní nabídce programu a zcela vpravo je ikonka ozubeného kolečka, které pod sebou skrývá Nastavení. Začneme tím, že na toto kolečko klepnete, abyste věděli, co ukrývá - baf a je tu další sbírka angličtiny:

Synchronize clock (Synchronizace hodin) (ON/OFF) - nastavujete, zda při propojení s fotoaparátem dojde k synchronizaci času. Doporučuji volbu ON - synchronizace je samozřejmě myšlena tak, že čas z mobilního zařízení se přenese do fotoaparátu. Pokud byste používali např. dvě D750, můžete si tímto způsobem hezky nastavit správný čas na obou a po sehrání snímků z obou fotoaparátů do jedné složky (pokud fotí např. 2 lidé současně nějakou akci), tak budete moci fotky v počítači hezky seřadit podle času pořízení.

Battery options (Nastavení akumulátorů) - abyste mohli na displeji fotoaparátu v průběhu fotografování vidět obraz, musí se fotoaparát přepnout do režimu Live Viev, tj. živého náhledu (přepne se sám, ale nerozsvítí zadní displej). Tento způsob fotografování rychleji vyčerpává akumulátor fotoaparátu (a Wi-Fi též), stejně jako akumulátor mobilního zařízení. Z toho důvodu si můžete nastavit, při jaké úrovni kapacity akumulátoru bude spojení s fotoaparátem ukončeno. Smart device - akumulátor mobilního zařízení, Camera - akumulátor fotoaparátu. Přednastaveno je 30%, ale můžete si nastavit jiné hodnoty od 10% do 50%.

Thumbnails (Náhledy) - určuje, jak velké budou náhledy fotografií na displeji mobilního zařízení ve dvou režimech:

a) Pictures on smart device (velikost náhledů fotografií na mobilním zařízení)
b) Pictures on camera (velikost náhledů fotografií přenesených z karty fotoaparátu)

Můžete si vybrat mezi Standard (ty jsou menší) a Large (velké). Je to celkem jedno, můžete si to kdykoliv změnit.

Embed location data (Zapiš do snímků data o poloze) - aby byla tato funkce dostupná, musíte v mobilním zařízení povolit zjišťování údajů o jeho poloze. U Samsungů je to v nastavení - Informace o poloze - pokud jste venku, je třeba zapnout Použít satelity GPS. Jakmile bude zjišťování polohy aktivní, objeví se následující volby:

Nejprve překlad anglického textu nad volbami:

"Data o poloze zjištěná chytrým zařízením mohou být zapsána do snímku. Protože data o poloze jsou zjišťována až bezprostředně při stažení snímku, mohou se lišit údaje o poloze pro snímky přenesené přes volbu "Pictures on camera" od skutečných údajů o poloze, kde byly snímky pořízeny."

Take photos - (ON/OF) - zápis dat o poloze při pořízení snímku
Pictures on camera - zapis dat o poloze při přenesení snímku do mobilního zařízení

Image size (Velikost snímků) - určujte velikost snímků, které budou přeneseny do mobilního zařízení. Můžete si vybrat mezi "Recommended size", tedy doporučenou velikostí, která přenese snímky ve velikosti optimalizované pro displej mobilního zaříezní nebo pevné velikosti VGA - tj. cca 640 x 480 bodů. Snímky, které nelze přepočítat, budou uloženy v originální velikosti. V prvém případě měl snímek na mém telefonu velikost 1618x1080, ve druhém případě 640 x 424 bodů.

App auto lunch (Automatický start aplikace) - jakmile mobilní zařízení zjistí zapnutou funkci Wi-Fi na fotoaparátu, automaticky spustí tuto aplikaci (ON/OFF).

Wireless Mobile Adapter setting (Nastavení bezdrátového spojení) - tato volba je dostupná až po spárování fotoaparátu s mobilním zařízením (telefon, tablet). Zde je celá řada voleb, se kterými snad nebudete muset přijít do styku. Dobré je vědět, že poslední volba Format settings navrací všechna nastavení do původní podoby:)

Language (Jazyk) - volba jazyka pro celý program - češtinu nehledejte.

Poté se vraťte o krok zpět do základního menu programu.

PROPOJENÍ S FOTOAPARÁTEM

Tím máme za sebou nastavení a nyní již zbývá pouze propojit (spárovat) mobilní zařízení s fotoaparátem:

a) Najděte na fotoaparátu MENU NASTAVENÍ, řádek Wi-Fi a zvolte Připojení k síti - Povolit.
b) V programu WMU klepněte na škrtlou anténku, pokud nemáte povoleno připojení k Wi-Fi síti, tak je povolte a v seznamu sítí Wi-Fi najděte Nikon_WU_XXXXXXXXXXXXXXXXX a připojte se k této síti. Po dobu navazování spojení bude blikat ikona anténky v levém horním rohu vrchního displeje fotoaparátu. Po navázání spojení blikat přestane.

Menu programu WMU na mobilním zařízení se nyní změní - ikonka anténky na mobilním zařízení již není šrktnutá, spojení bylo navázáno. Nyní jsou přístupné obě volby:

Take photos - fotografování a View photos (Prohlížení fotografií).

Fotoaparát je nyní propojen s telefonem či tabletem a od této chvíle máte dvě možnosti - můžete odesílat fotografie z fotoaparátu do mobilního zařízení (ovládání z menu fotoaparátu) nebo stahovat fotografie zadáním požadavků na mobilním zařízení (to může navíc fungovat jako dálková spoušť).

Pokud stisknete na mobilním zařízení symbol , objeví se další volby:

Settings (Nastavení) - bylo již popsáno výše - objeví se stejná nabídka jako u ozubeného kolečka.
Info - má tři volby
Camera - zde se objeví oznámení o typu připojeného fotoaparátu - tj. D750
Wireless mobile adapter - Link speed (rychlost propojení - u mne 52 Mbps, Serial number - sériové číslo - já tam nemám nic a Firmware version - verze firmware - kde mám totéž, tedy nic).
App - About - informace o verzi bezdrátového propojení, Check for apdates - zde mám informaci, že se nelze připojit? -a ještě License Terms and Conditions - tj. licenční ujedání k programu, které nikdo nečte:)

Na tomto místě je nutné se zmínit o pár omezeních:

- pokud neproběhne po dobu 5 minut žádná komunikace mezi fotoaparátem a mobilním zařízení, fotoaparát přejde do úsporného režimu a spojení bude přerušeno,
- ve fotoaparátu musí být vložena paměťová karta
- fotoaparát nesmí mít připojen kabel USB nebo HDMI
- vypnutím fotoaparátu dojde k přerušení spojení a při následném zapnutí fotoaparátu je nutné v menu Wi-Fi znovu zapnout.
- vypnutím mobilního zařízení a překročením doby pro opětovné navázání spojení či překročením dosahu Wi-Fi a Wi-Fi je nutné znovu zapnout na fotoaparátu a znovu spárovat s mobilním zařízením.

FOTOGRAFOVÁNÍ


Budeme se tedy věnovat tomu, co se asi bude využívat častěji a použití je velmi jednoduché - dálkové spoušti (a též přenosu snímku do mobilního zařízení). Zvolte na mobilním zařízení Take photos a objeví se následující obrazovka, která má několik částí:

Zde můžete přepínat mezi pořízením snímku spouští fotoaparátu (vlevo) nebo pořízením snímku stiskem spouště na mobilním zařízení - dálková spoušť (viz níže). V našem případě (obr. nahoře) je mobilní zařízení přepnuto na dálkovou spoušť. V tomto režimu nelze k pořízení snímku použít spoušť fotoaparátu. Pokud chcete používat spoušť fotoaparátu, je nutné klepnout na ikonku fotoaparátu. Pokud pořídíte snímek spouští na fotoaparátu, dojde následně k přenosu její zmenšené verze na mobilní zařízení stejně, jako když použijete spoušť na mobilním zařízení (pokud není tato funkce vypnuta, viz dále).

Fotoaparát se po volbě Take photos přepne do režimu live-view (živého náhledu), ovšem zadní displej zůstane vypnutý a obraz je přenášen na následující část obrazovky mobilního zařízení (pokud není tato volba vypnuta, viz dále):

Zelený obdélníček ukazuje místo, kam bude fotoaparát ostřit - ostřící bod je možné na mobilním zařízení přesunout na jiné místo (pokud má fotoaparát automaticky ostřit, musí to na něm být nastaveno). Pod obrazovkou živého náhledu vidíte čas, clonu, přibližnou velikost fotografie, která bude po pořízení snímku přenesena do mobilního zařízení a kapacitu akumulátoru fotoaparátu. To je velmi potřebný údaj, protože v tomto režimu (myšleno Wi-Fi) dochází k jeho rychlému vybíjení (pokud chcete takto fotografovat déle, doporučuji bezpodmínečně druhý akumulátor).

A nyní se dostáváme k poslední části obrazovky

Ikonka s fotoaparátem je dálková spoušť. Po jejím stisknutí fotoaparát exponuje jeden snímek (jakmile uvolníte prst z ikony), který následně přenese do mobilního zařízení. Nad spouští se postupné objevují náhledy pořízených snímků. Tyto všechny informace uvidíte, pokud bude mobilní zařízení drženo "na výšku". Jakmile jej přetočíte o 90 stupňů, zůstane na obrazovce mobilního zařízení pouze větší náhled a spoušť:

(Pokud na fotoaparátu nastavíte v expozičním režimu M - bulb, po prvním doteku ikony spouště se závěrka otevře a při druhém zavře. Po tuto dobu nebude možné mobilní zařízení používat k jiným účelům a nebude přenášen obraz).

K dispozici máte v tomto režimu i další nastavení, ke kterým se dostanete klepnutím na ikonu (na následujícím snímku je zvýrazněno červenou barvou:

Objeví se další 3 nabídky:

- Live view - máte možnost vypnout či zapnout náhled na displeji mobilního zařízení
- Download after shooting - zde můžete vypnout či zapnout nahrání zmenšeného snímku na mobilní zařízení (třeba v případě, že chcete použít mobilní zařízení pouze jako dálkovou spoušť, nepotřebujete ani náhled snímku ani jeho nahrávání na mobilní zařízení
- Self-timer - zde máte možnost zapnout či vypnout samospoušť (dobu jejího běhu odhaduji tak na 3 sekundy) a po pořízení snímku se vypne. Pokud by vás snad napadlo, že si zapnete samospoušť na fotoaparátu - tak neeee - je ignorována.

Šipkou zpět se zase vrátíte na předchozí obrazovku.

Náhledy snímků, které se přenesou do mobilního zařízení, je možné ihned prohlížet

a to tak, že klepnete na příslušnou miniaturu. Objeví se následující obrazovka:

Symboly plus a mínus si můžete náhled snímku přibližovat či oddalovat. Když na mobilním zařízení klepnete na ikonu pro dodatečné funkce (u Samsungů ), objeví se další nabídka:

Share (Sdílet) - otevře nabídku s možností odeslání tohoto náhledu (např. email, editor fotografií, facebook, gmail atd. - některé z těchto voleb mohou vyžadovat další nastavení mobilního zařízení - to jde ovšem již nad rámec tohoto textu)
Delete (Smazat) - smaže náhled snímku z mobilního zařízení (nikoliv z fotoaparátu)
More (Více) - zobrazí nabídku dalších funkcí:

Details (podrobnosti) - zobrazí podrobnosti o aktuálním náhledu snímku:

Title - zde je název snímku totožný s tím ve fotoaparátu
Type - typ snímku - většinou asi bude JPG
Date recorded - datum nahrání snímku
Location - zde mohou být GPS souřadnice, pokud na mobilním zařízení je povoleno zjišťování polohy

Image size (Velikost snímku) - u mého mobilu zde je 1620 x 1080 bodů, protože mám zapnuté automatické přizpůsobení snímku displeji, jinak je ještě možná volba VGA, což je cca 640 a 480 bodů - je již popsáno výše v nastavení.

Rotate left (right) - otočí snímek proti či po směru hodinových ručiček o 90 stupňů.

V této fázi tedy umíme používat dálkovou spoušť i přenášet náhledy snímků do mobilního zařízení (schválně uvádím náhledy, protože do této fáze se snímky v plném rozlišení zatím nepřenesly).

PROHLÍŽENÍ

Vrátíme se na hlavní obrazovku programu (označena nahoře uprostřed jako Top) a zvolíme druhou hlavní nabídku programu:

tedy Prohlížení fotografií.

Objeví se následující dvě volby:

Pictures on camera - Snímky ve fotoaparátu

Pictures on smart device - Prohlížení snímků na chytrém (mobilním) zařízení

Pictures on camera - Snímky ve fotoaparátu - po této volbě se začnou do mobilního zařízení stahovat náhledy VŠECH snímků, uložených na paměťové kartě (schválně uvádím všech - v mém případě se přenesly i náhledy fotografií ve formátu NEF z D800). V mém případě trvalo stažení náhledů 423 fotografií 90 sekund, což je docela dobrý výsledek):

V horní části se nachází označení složky, která je právě zobrazována a v závorce je počet snímků, které se tam nachází. Pokud je na paměťové kartě více složek, potom si můžete nechat zobrazit jejich nabídku stisknutím : objeví se přehled všech složek na kartě a počet snímků v nich obsažených:

 

 

 

 

Stisknutím příslušné složky budou zobrazeny náhledy snímků v nich. Nad jednotlivými náhledy je zobrazen i formát snímků, v našem případě NEF.

Zcela dole je ikonka Download (stáhnout - z fotoaparátu v plném rozlišení), ovšem nejprve je třeba nějaké snímky vybrat.

Nyní můžete postupovat dvěma způsoby:

a) bude si vybírat jeden snímek po druhém a stahovat je do mobilního zařízení,

b) vyberte v náhledech více snímků (označíte je) a stáhnete je do mobilního zařízení najednou.

 

a) Rychlé stažení pouze jediného snímku

Klepnete na náhled příslušné fotografie. Ta se objeví zvětšená na zvláštní obrazovce a nyní po doteku na příkaz Download bude zobrazen potvrzovací dotaz (Download - Cancel). Po potvrzení si musíte vybrat, v jaké kvalitě si chcete snímek stáhnout:

a) Originál - bude stažen originální snímek
b) Recommended size - doporučená velikost
c) VGA

Po výběru a klepnutí na Download dojde k přenesení tohoto snímku do mobilního zařízení. Po úspěšném přenosu se zobrazí zpráva, že přenos byl úspěšně dokončen (Download complete). Při volbě b) a c) budou snímky JPG zmenšeny a snímky ve formátu NEF zmenšeny a převedeny na JPG.

b) Výběr více snímků ke stažení najednou

Dotknete se příslušného náhledu a chvilku na něm podržíte prst (nebo se dotknete symbolu )

Náhledy snímků se v ten okamžik doplní o čtverečky v pravém horním rohu - dotykem lze nyní vybrat snímky, které budou následně přeneseny do mobilního zařízení. Pokud je snímek vybrán, následným dotykem můžete výběr opět zrušit.

V záhlaví jsou zobrazeny nyní další volby:

- Select all (Vyber vše)
- Deselect all (Zruš všechny výběry)

O počtu vybraných fotografií jste informování nahoře uprostřed (x Item(s)).

Po výběru klepnete na Download a po potvrzení dotazu opětovný stisknutím Download dojde k přenosu snímků do mobilního zařízení. Přenos můžete dotykem na Cancel kdykoliv přerušit (pro informaci: stažení 2 snímků NEF o celkové velikosti 70 MB trvalo 80 sekund). Po úspěšném přenosu nebo po jeho zrušení se program vrátí zpět na obrazovku s výběrem snímků (označení snímků pro přenos zůstane zachováno). Pokud byste omylem začali ještě jednou přenášet tytéž snímky, program vás na to neupozorní a stáhne je znovu a původní nepřepíše, nýbrž si stejné snímky interně očísluje pořadovým číslem, takže je budete mít stažené vícekrát). Během přenosu program ukazuje náhledy přenášených snímků.

Pictures on smart device - Prohlížení snímků na chytrém (mobilním) zařízení, tedy v mém případě na telefonu - v této volbě máte možnost si prohlížet jak náhledy snímků, které byly nahrány v průběhu fotografování (pokud byla tato volba zapnuta - viz výše), tak snímky v plném rozlišení, které jste si stáhli z fotoaparátu (viz předchozí kapitolka).

Snímky, které jsou v jiném formátu než JPG, jsou v levém horním rohu označeny formátem snímku (v našem případě NEF). V záhlaví náhledů je informace o tom, že se díváte na všechny snímky (ALL) a v závorce je jejich počet (23). Některé snímky byly v naše příkladu staženy vícekrát. Pokud klepnete na náhled snímku, bude zobrazen větší náhled s ikonkami plus a mínus pro zvětšení a zmenšení. Dvojím klepnutím na snímek se zobrazí v měřítku 1:1 a můžete jej prstem po obrazovce posouvat. Po dotyku na obdržíte další nabídku (byla již popsána výše):. Zvlášě vás může zaujmout nabídka Share, kterou lze fotografii rovnou odeslat - viz výše). Pokud se dotknete určitého náhledu a podržíte na něm prst, máte stejně jako bylo popsáno výše, vybrat více snímků pro přenos nebo je smazat atd.

Pokud na obrazovce s náhledy dotknete ikony , zobrazí se jednotlivé složky se snímky:

Klepnutím na ALL budou opět zobrazeny všechny. Níže je potom seznam snímků - pokud je tam určitý snímek pod stejným názvem vícekrát, zobrazí se v závorce počet jeho variant:

Ve výše uvedené složce se např. nachází dva snímky - jeden ve formátu JPG (bez označení) a druhý NEF - ten ve formátu JPG byl stažen v doporučeném rozlišení v režimu fotografování (v tomto případě se z NEFu udělá JPG), zatímco NEF byl stažen v originálním rozlišení.

Program není zcela důsledný a pokud snímek v aplikaci smažete, stále se bude jeho ikona nacházet v galerii fotografií, ovšem pod ikonou již bude jednom černá obrazovka. Ale je jenom drobná vada na kráse.

 

 Zatím jsme probrali pouze případ, že připojíme fotoaparát k mobilnímu zařízení a všechny další operace budeme vykonávat pouze na mobilním zařízení. Je ovšem možné ještě jeden způsob - po spárování mobilního zařízení s fotoaparátem budete dál používat fotoaparát a snímky se budou přenášet na mobilní zařízení automaticky:

Fotografování s přenosem na mobilní zařízení - ovládání z fotoaparátu

a) přenos na mobilní zařízení proběhne AUTOMATICKY  ihned po pořízení snímku

Po spárování obou přístrojů spustíte aplikaci a zvolíte Take photos. Klepněte na ikonku fotoaparátu - tím určíte, že k pořízení fotografie se bude používat spoušť fotoaparátu. Od této chvíle si můžete strčit mobilní zařízení třeba do kapsy. Ihned po pořízení fotografie se tato přenese do mobilního zařízení a to v rozměru, který jste zadali v Nastavení (ozubené kolečko v horní části základní nabídky programu - viz výše v úvodu). Snímek se ve zvolené velikosti - buď  Recommended size či VGA přenese do mobilního zařízení a to bez ohledu na to, zda je na mobilním zařízení zapnuta volba Download after shoooting či nikoliv.

b) přenos na mobilní zařízení proběhne VOLBOU až po pořízení snímků - aplikace Nikon Wireless Utility není v okamžiku pořizování snímků na mobilním zařízení spuštěna či není mobilní zařízení vůbec přítomno.

Po fotografování spárujte fotoaparát s mobilním zařízením a spusťte aplikaci WMU, vyberte na fotoaparátu MENU NASTAVENÍ - Wi-Fi - Výběr k odeslání na chytré zař. - tlačítkem "minus" na levé straně označíte snímky k odeslání do mobilního zařízení a stisknete OK. V tuto chvíli se ještě nic nestane - snímky zůstanou označené a čekají. Jakmile na mobilním zařízení zvolíte View photos, objeví se na displeji mobilního zařízení zpráva "The camera contains.......", tedy "Fotoaparát obsahuje snímky vybrané k přenosu. Stahování začne ihned." Jakmile potvrdíte OK, začne fotoaparát odesílat vybrané snímky do mobilního zařízení - pozor! - i když budete mít na fotoaparátu nastavenu kvalitu snímku JPG, TIFF nebo NEF, do mobilního zařízení se vždy přenese pouze snímek ve formátu JPG (tj. funkce je naprosto stejná, jako když ovládáte fotoaparát přes mobilní zařízení a fotoaparát automaticky odesílá snímky na mobilní zařízení).

Co z toho vyplývá - pokud chcete dostat do mobilního zařízení snímky v originálním formátu a velikosti, musíte vždy přes volbu Pictures on camera - viz výše.

Pokud by se vám snad stýskalo po nesrozumitelném návodu v originále určeném pro všechny možné typy najednou, tak je zde: http://download3.nikonimglib.com/archive1/HV09v00PiQKt01XFwWW19jBAWa20/D-WMUA__-010400BF-___EN-ALL___.pdf

Popis Wi-Fi u fotoaparátu D750 naleznete v návodu k použití počínaje stranou 281. Další poznámky k programu, které se ovšem týkají i ostatních fotoaparátů, můžete najít zde:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nikon.wu.wmau&hl=cs

ZÁVĚR

Po několikadenním zkoušení aplikace mohu konstatovat:

Výhody

+ funkce dálkové spouště (ať již s přenos snímku do mobilního zařízení nebo bez něj) funguje prakticky okamžitě, tj. doba odezvy je krátká. Ušetříte za dálkovou infra spoušť, která stejně nemá větší dosah,
+ snímky je možné přes wi-fi ukládat ve zmenšeném provedení (JPG) ihned při fotografování do mobilního zařízení a lze je hned odeslat,
+ je možné odeslat i originál snímku a to i ve formátu NEF (z režimu prohlížení)
+ ovládání aplikace není složité
+ přenos živého náhledu do mobilního zařízení probíhá celkem svižně,
+ pokud přijmete SMS nebo hovor, spojení se nepřeruší.

Nevýhody

- mimo ovládání spouště nelze na fotoaparátu nic jiného nastavovat
- nejde nastavit dobu nečinnosti, po které se fotoaparát odpojí - a odpojuje se poměrně brzy (cca po 5 minutách) - s tím jsem bojoval nejčastěji a pro praktické použití to považuji za hlavní kurvítko - když umožňuje natáčet v režimu live-view půl hodiny videa, tak by ten interval odpojování mohl jít nastavit i delší,
- prográmek občas "spadnul", ale skutečně velmi zřídka,
- omezený dosah - od fotoaparátu se lze ve volném prostoru vzdálit max. na 15 metrů, než se spojení přeruší,
- rychlejší vybíjení baterie fotoaparátu (ale s tím se asi musí počítat), druhá baterie v gripu či náhradní přijde vhod,
- pokud je baterie ve fotoaparátu téměř vybitá (zbývá jeden dílek), nelze na fotoaparátu Wi-Fi vůbec zapnout,
- nelze natáček video, ale již natočené video lze přenést do mobilního zařízení, ovšem nelze jej tam přehrát (nezkoušel jsem)
- stalo se mi dvakrát, že ve všech programových režimech fotoaparát odpaloval vestavěný blesk - pomohl fotoaparát vypnout a znovu zapnout,
- nelze použít sériové fotografování ani když je vypnutý náhled na mobilní zařízení
- prodleva je delší než u dálkového infra - ovládání, tak na nějaké akční fotografování sportů a automobilových závodů to moc nebude, pokud budete ovládat spoušť přes mobilní zařízení - v těchto případech je lepší přepnout na spoušť na fotoaparátu.

Domnívám se, že za vyzkoušení tato aplikace stojí - jistě mohou nastat případy, kdy se může hodit, protože telefon je jedna z mála věcí, která má většina lidí stále u sebe (pokud je to "chytrý" telefon - pokud máte ovšem na chytrém telefonu Windows mobile, tak máte smůlu:)

------

Poznámky, které se netýkají přímo D750, která má vestavěné Wi-Fi:
- program vyžaduje fotoaparát s vestavěnou Wi-Fi či vybavenou adaptérem WU-1 nebo WU-1b. S800c a S810 nejsou podporovány,
- automatický přenos snímků je možný pouze s následujícími fotoaparáty: zrcadlovky, S6800, S6600, S6500 (firmware verze 1:1), S5300, S5200 (firmware verze 1.1.),
- mobilní zařízení musí mít displej s minimálním rozlišením 800 x 480 bodů,
- k datu vytváření tohoto popisu jsou kompatibilní následující mobilní zařízení:
Samsung Galaxy S5 (4.4.2)
Samsung Galaxy S4 (4.3)
Samsung Galaxy S3 α(4.3)
Samsung Galaxy S2 (4.0.3)
Samsung Galaxy Tab 10.1 LTE (4.0.4)
Samsung Galaxy Tab 7.7 Plus (4.0.4)
Samsung Galaxy note 2 (4.1.1)
Google Nexus 7 2012 Wi-Fi (4.4.4)
Google Nexus 7 2013 Wi-Fi (4.4.4)
Google Nexus 4 (4.4.4)
Google Nexus 5 (4.4.4)
Sony Mobile Communications Xperia Z1 (4.2.2)
Sony Xperia (TM) Z2 Tablet (4.4)
Motorola Droid RAZR M (4.1.2

Zde popisovaná verze programu má číslo 1.3.1.3001 na Android verzi operačního systému 2.3.3. - tuto verzi jsem si stáhnul z Google Play (podruhé jsem ji již nenašel:). V současné době je ke stažení i verze  1.4.0.3002, která vyžaduje OS Android verze 4 a vyšší. Ve funkcích jsem ale neshledal žádné rozdíly.

P.S: Nikon všude v návodu uvádí označení "chytré zařízení", ja používám "mobilní zařízení", protože mi občas moc chytré nepřipadá.

Všechny dosavadní testy objektivů zde

 

Jaroslav Kortus, 602 379 525 (po 17.00 hod.)

Líbil se vám test a pomohl vám v rozhodování? Považujete informace v něm obsažené za přínosné? Testy nejsou komerční záležitostí a jejich vypracování je velice časově náročné. Pokud usoudíte, že stojí alespoň za 100,- Kč, pošlete je na účet 1232407103/0800 - děkuji :)

NAVRCHOLU.cz