D800/D800E - nová funkce firmware na AF-ON

Home =titulní strana www

Autor tohoto článku není žádným způsobem povinován se zavděčit výrobcům ani dodavatelům, pokud jsou zmíněni. I přesto, že autor nepokládá publikované snímky za umělecké dílo, podléhá jejich případné použití autorskému zákonu a bez svolení autora nesmí být nikde publikovány!

Vzkazy (dotazy, připomínky, náměty) pro autora článku vítány.

Jaroslav Kortus, www.makofoto.cz

Testy objektivů zde

3.7.2013

Dne 13.5.2014 vydal Nikon novou verzi firmware pro zrcadlovku Nikon D800 a D800E a to verzi A1.10, B1.10. Změn byla celá řada, podrobnější vysvětlení některých funkcí najdete na technické podpoře Nikonu.

 • Uživatelská funkce f13 byla změněna na Funkce tlačítka záznamu videos.
 • Se změnou uživatelské funkce f13 na Funkce tlačítka záznamu videos. je nyní možnost Funkce tl. AF-ON na MB-D12 součástí uživatelské funkce f14.
 • Byla přidána uživatelská funkce f15: Funkce tlač. Fn na dálk. ovlád.
  Následující funkce byly přidány nebo přejmenovány při použití fotoaparátu D800E v kombinaci s komunikační jednotkou UT-1 využívající firmware verze 2.0. Byla přidána možnost Síť (UT-1) a byla přejmenována položka Bezdrátové síťové rozhraní v menu nastavení na Bezdrátové síťové rozhraní (WT-4).
  Přidané funkce:
  - Režim Server HTTP
  V tomto režimu lze prohlížet snímky na paměťové kartě ve fotoaparátu a pořizovat snímky dálkově z počítače nebo telefonu iPhone vybaveného internetovým prohlížečem.
  Přejmenované funkce:
  - Režim Přenos pomocí FTP (dříve Režim přenosu (FTP))
  V režimu přenosu pomocí ftp lze přenášet snímky a videosekvence z paměťových karet ve fotoaparátu (nebo aktuálně pořizované snímky) na server ftp.
  - Režim Přenos snímků (dříve Režim přenosu (PC))
  V režimu přenosu snímků lze přenášet snímky a videosekvence z paměťových karet ve fotoaparátu (nebo aktuálně pořizované snímky) do počítače.
  - Režim Ovládání fotoaparátu (dříve Režim PC)
  V režimu ovládání fotoaparátu lze dálkově ovládat fotoaparát z počítače vybaveného softwarem Camera Control Pro 2 (dostupný samostatně) a ukládat snímky a videosekvence přímo do počítače.
  Aby bylo možné využívat tyto funkce, je třeba aktualizovat firmware komunikační jednotky UT-1 na verzi 2.0 nebo novější a software Wireless Transmitter Utility na verzi 1.5.0 nebo novější. Po aktualizaci firmwaru fotoaparátu nelze použít síťové profily specifikované s využitím předchozí verze firmwaru. Síťové profily je nutné vytvořit znovu.
  Byla přidána podpora aktualizované verze firmwaru komunikační jednotky UT-1.
 • Byla přidána podpora paměťových karet CompactFlash s kapacitami většími než 128 GB.
   
 • Při výběru možnosti Tlačítko AF-ON v uživatelské funkci a4 (Aktivace zaostřování) a stisknutí tlačítka AF-ON pro aktivaci automatického zaostřování během fotografování s využitím hledáčku zůstalo zaostření zablokované i po sejmutí prstu z tlačítka, a závěrku bylo možné spustit v libovolný okamžik. Specifikace byly modifikovány tak, že závěrku nelze spustit, pokud není fotoaparát schopen zaostřit za následujících podmínek.
  - Je nastaven režim automatického zaostřování AF-S (jednorázové zaostření)
  - Je nastaven režim činnosti zaostřovacích polí Jednotlivá zaostřovací pole
  - Uživatelská funkce a2 (Volba priority v režimu AF-S) je nastavena na Zaostření

   
 • Pokud byly uloženy hodnoty pro 12 nebo 18 objektivů s pomocí funkce Jemné doladění AF > Uložená hodnota v menu nastavení, zobrazily se v položce Seznam uložených hodnot pouze některé z objektivů, pro které byly tyto hodnoty uloženy. Tento problém byl odstraněn.
 • Pokud byl volič živého náhledu nastaven na fotografování v živém náhledu a uživatelská funkce g4 (Funkce tlačítka spouště) byla nastavena na Záznam videosekvencí, nebylo možné změřit hodnotu pro manuální nastavení vyvážení bílé barvy. Tento problém byl odstraněn.
 • Pokud byl vestavěný blesk nastaven na Režim Řídicí jednotka, dálkově ovládané blesky v některých případech neodpalovaly záblesk. Tento problém byl odstraněn.
 • V ojedinělých případech zůstávala kontrolka přístupu na paměťovou kartu svítit delší než obvyklou dobu, a před provedením dalších operací byla nutná určitá prodleva. Tento problém byl odstraněn.

**************

Když jsem si poprvé prohlížel seznam oprav a nových funkcí, dostatečně jsem si neuvědomil, co znamená změna funkce tlačítka AF-ON (v textu výše modrým písmem). A pak mne napadlo, že by.....? Zkuste následující nastavení:

a) stiskněte tlačítko uvnitř přepínače AF-M (je uvnitř páčky přepínače pod tlačítkem na uvolnění bajonetu) a nastavte otáčením předního voliče režim S (použití jednotlivých zaostřovacích polí) a zadním voličem (pod palcem) nastavte AF-S

b) stiskněte MENU - vyberte MENU UŽIVATEL.FUNKCÍ - a - Automatické zaostřování - a4 Aktivace zaostřování - vyberte Tlačítko AF-ON.

V tomto okamžiku bude fotoaparát zaostřovat POUZE po stisknutí tlačítka AF-ON a nikoliv při namáčknutí spouště. To není nic nového, ovšem fotoaparát se po těchto nastaveních a aktualizaci firmware chová jinak:

- před aktualizací firmware - bylo možné pořídit snímek i v okamžiku, kdy nebylo zaostřeno
- po aktualizaci firmware dojde ke spuštění závěrky pouze tehdy, pokud fotoaparát vyhodnotí, že JE zaostřeno

Stále vás nic nenapadá? Existuje např. řada rychlých dějů - např. takový běh - zachytit závodníka ostře v okamžiku, kdy bude probíhat cílovou čárou znamená hodně cviku a pokud nemáte dopředu předostřeno, nemusí se vám v daný okamžik zaostření podařit a nepořídíte žádný snímek. Nyní máte možnost tlačítkem AF-ON zaostřit na cílovou čáru (třeba středovým bodem), pozvednout fotoaparát a při stisknuté spoušti čekat, až se objekt dostane do pásma ostrosti - jakmile se tam dostane, fotoaparát pořídí snímek (nebo více, pokud bude nastavené sériové snímání a to po dobu, dokud fotoaparát vyhodnotí, že je zaostřeno). Další použití je např. u makra, kdy si můžete tlačítkem AF-ON dopředu zaostřit na požadované místo a při namáčknuté spoušti jemně pohybovat fotoaparátem dopředu a dozadu - jakmile fotoaparát vyhodnotí, že je zaostřeno, pořídí snímek.

Zkrátka: můžete si dopředu zaostřit na určité místo a s namáčknutou spouští si počkat, až vám do pásma ostrosti dostane nějaký předmět a poté dojde automaticky k expozici. Okamžik, kdy dojde k expozici, je závislý na tom, zda se objekt dostane do pásma ostrosti, které fotoaparát vyhodnotí jako ostré. Neplést s hloubkou ostrosti. Ta, jak známo, je tím větší, čím vyšší je clonové číslo a kratší ohnisková vzdálenost. Proto se může o dlouhých ohnisek (nad 300 mm) a nízkých clonových číslech pohybovat hloubka ostrosti v centimetrech a u krátkých ohniskových vzdáleností v desítkách metrů i při nízkém clonovém čísle. Využití této funkce bude tedy hlavně u makroobjektivů nebo častěji u teleobjektivů. Není totiž závislá, dle mého zjištění, na nastavené cloně - vyšší clonová čísla tedy nemají na tuto funkci vliv (tj. nemají vliv na pásmo, které fotoaparát vyhodnocuje jako ostré), mají pouze vliv na větší hloubku ostrosti.

V každém případě se domnívám, že je to VELMI užitečná funkce, pokud víte, jak již použít a byla by škoda, kdyby zůstala nepovšimnuta - týká se fotoaparátů D800 a D800E, na Nikonu D7100 se podobné nastavení takto nechová - k pořízení snímku dojde při výše uvedeném nastavení i v případě, že není zaostřeno - možná to vyřeší nějaká nová funkce firmware pro D7100.

Pokud se podaří zablokovat namáčknutí spouště přes dálkové ovládání (možná, že nějaké tuto funkci má, nevím), mohlo by to fungovat i jako fotopast (pokud by vydržela baterie).

Můžete si udělat třeba pokus dle následujícího schématu:

Pokud spočívá v tom, že nejprve umístíte nějaký objekt (v tomto případě doprostřed), na který tlačítkem OF-ON zaostříte - v našem případě to byl míček. Nastavíte sériové snímání a posunete ostřící bod někam hodně před původně zaostřené místo. Nyní stisknete spoušť - expozice neproběhne, protože ostřící bod se nachází hodně mimo zaostřené vzdálenosti a při stále stisknuté spoušti budete pohybovat ostřícím bodem směrem k původně zaostřenému místu - v našem případě míčku. V určité chvíli fotoaparát začne exponovat a v určitou chvíli skončí - a to je oblast, kterou fotoaparát vyhodnotil jako původní zaostřenou vzdálenost - v našem případě (snímky čtěte zleva doprava) si všimněte, že fotoaparát začal exponovat kus před míčkem a skončil v okamžiku, kde se ostřící bod nacházel na původně zaostřeném místě. V příkladu jsem použil objektiv Nikkor 70-200 a nastavil clonu 16. Vzdálenost, na kterou jsem fotografoval, byla cca 8 metrů. Ačkoliv zde nedávám fotografie v plném rozlišení, věřte, že hloubka ostrosti (tedy oblast, kterou vnímáme jako ostrou), je větší, než vzdálenost pokrytá expozicí. Opakoval jsem stejný test i se clonou 2,8 - výsledek byl totožný - pásmo, ve kterém fotoaparát exponoval, zůstalo stejné.

Co tedy pro použití této funkce na závěr vyplývá:

- oblast, kterou fotoaparát vyhodnocuje jako ostrou, se musí nacházet pod ostřícím bodem (nikoliv jenom v pásmu ostrosti), přičemž nezáleží na tom, zda po zaostření vybereme jiný, třeba krajní ostřící bod jako oblast pro vyhodnocení,

- vyhodnocovací oblast pro správné zaostření není závislá na nastavené cloně (což je logické)

- hloubka oblasti, která je fotoaparátem vyhodnocena jako ostrá, je samozřejmě závislá na použitém ohnisku (zatímco s objektivem 300 mm bude na vzdálenost 100 m třeba 2 metry (neberte mne za slovo), tak při ohnisku 24 mm bude ostré skoro vše, takže fotoaparát bude fotit vždy,

- spolehlivost této funkce je podmíněna schopností ostřícího modulu zaostřit - za šera proto funguje méně spolehlivě, než za vysoké světelné hladiny

- spolehlivost je dále ovlivněna tím, zda se pod ostřící bod dostane na dost dlouhou dobu něco, na co se fotoaparátu podaří zaostřit - např. u bílého auta závěrka na kapotě nespustí, čeká na rozhraní mezi kapotou a sklem (na bílou kapotu by totiž fotoaparát nezaostřil tak jako tak).

Možná se najdou i fotografové, kteří tuto novou funkci firmware nejen nevyužijí, ale nemusí jim v určitých případech vyhovovat, protože pokud pod ostřícím bodem nebude nic, co fotoaparát vyhodnotí jako "ostré", nespustí závěrku - přitom by se daný objekt pohodlně vešel do hloubky ostrosti, určené vyšší clonou. Návrat k předchozí funkci tlačítka AF-ON je zatím možný jenom návratem k předchozímu firmware (což může v případě D800 být trochu problém, protože původní verze firmware z výroby není volně ke stažení).

Dalo by se předpokládat, že fotoaparát D810 bude mít firmware nastavený stejně - uvidíme.

Pokud budete mít k této funkci nějaké další poznatky či náměty, jsou vítány (nejlépe emailem).

 

 

Testy objektivů zde

 

Jaroslav Kortus, 602 379 525 (po 17.00 hod.)

NAVRCHOLU.cz